МATCH PLAY 300 ЗА 600

Добиј ДУПЛО повеќе!
Играј во SYNOTtip CLUB и за твоите 300 денари добиваш 600 за играње.

Дупло повеќе забава за твоите пари.

Понудата се однесува за автомат клубовите во:
Кичево
Прилеп
Неготино
Велес
Крива Паланка
Пробиштип
Берово
Босилово
Пехчево
Петровец
Ранковце
Македонски Брод
Градско
Миравци
Богданци

Само на Synot апаратите.
*понудата се однесува на ограничен број на играчи.

SYNOTtip CLUB – подобро е да се игра отколку да се гледа!