ВРЕМЕНСКИ ЏЕКПОТИ

Дали ги слушате стрелките на часовникот?

Временски Џекпоти во SYNOTtip

Играј на Novomatic, Synot Firebird или EGT апаратите и искористи можност за дополнителна добивка!

 

PrilepСекој Четврток, Сабота и Недела

10:00 – 13:00 часот  777 денари
13:00 – 16:00 часот  1.777 денари
16:00 – 19:00 часот  1.777 денари
19:00 – 22:00 часот  2.777 денари
22:00 – 01:00 часот  2.777 денари

NegotinoСекој Четврток, Петок и Сабота

19:00 – 20:00 часот  2.000 денари
20:00 – 22:00 часот 3.000 денари
22:00 – 00:00 часот 3.000 денари

Kriva PalankaСекој Четврток, Петок и Сабота

19:00 – 20:00 часот  1.000 денари
20:00 – 22:00 часот 1.500 денари
22:00 – 00:00 часот 2.500 денари

BerovoСекој Четврток, Петок и Сабота

19:00 – 20:00 часот  1.000 денари
20:00 – 22:00 часот 1.500 денари
22:00 – 00:00 часот 2.500 денари

ProbishtipСекој Четврток, Петок и Сабота

19:00 – 20:00 часот  2.000 денари
20:00 – 22:00 часот 3.000 денари
22:00 – 00:00 часот 3.000 денари

Sveti NikoleСекој Понеделник, Вторник, Среда, Четврток  и Петок 

18:00 – 21:00 часот  6.000 денари
21:00 – 00:00 часот 9.000 денари

RadovishСекој Понеделник, Вторник, Среда, Четврток, Петок и Сабота

18:00 – 19:00 часот  1.000 денари
19:00 – 20:00 часот 1.000 денари
20:00 – 21:00 часот 1.000 денари
21:00 – 22:00 часот 2.000 денари
22:00 – 00:00 часот 2.000 денари

KavadarciСекој Вторник, Четврток и Недела

09:00 – 12:00 часот  1.000 денари
12:00 – 15:00 часот 1.500 денари
15:00 – 18:00 часот 2.000 денари
18:00 – 21:00 часот 2.500 денари
21:00 – 00:00 часот 3.000 денари

KicevoСекој Среда, Четврток, Петок и Сабота

19:00 – 20:00 часот  2.000 денари
20:00 – 22:00 часот 2.000 денари
22:00 – 00:00 часот 2.000 денари

VelesСекој ден

13:00 – 14:00 часот  500 денари
14:00 – 15:00 часот 500 денари
15:00 – 16:00 часот 500 денари
16:00 – 17:00 часот 500 денари
17:00 – 18:00 часот 500+500 денари
19:00 – 20:00 часот 500+500 денари
20:00 – 21:00 часот 1000+1000 денари
21:00 – 22:00 часот 1000+1000+500 денари
22:00 – 23:00 часот 1000+1000+500 денари
23:00 – 00:00 часот 3000 денари
00:00 – 01:00 часот 3000 денари

StipСекој ден

13:00 – 14:00 часот  1.000 денари
14:00 – 15:00 часот 1.000 денари
15:00 – 16:00 часот 1.000 денари
16:00 – 17:00 часот 1.000 денари
17:00 – 18:00 часот 1.000 денари
19:00 – 20:00 часот 2.000 денари
20:00 – 21:00 часот 3 х 1.000 денари
21:00 – 22:00 часот 1.000 денари
21:00 – 22:00 часот 2.000 денари
22:00 – 23:00 часот 2 х 1.500 денари
22:00 – 23:00 часот 1.000 денари
23:00 – 00:00 часот 5.000 денари
00:00 – 02:00 часот 5.000 денари

 
SYNOTtip CLUB - Është më i mirë të luash sesa të shikosh!