Задачи и работни обврски:

  • Љубезен пречек и послужување на клиенти;
  • Раководи со и е одговорен за паричниот тек за време на смена;
  • Раководи со сите трансакции со клиентите;
  • Присуствува на сите трансакции помеѓу благајната и областите за игра;
  • Оддржување на уреднa и чистa работна средина: бар, автомати и рулет
  • Ги информира клиентите за тековните промоции во автомат клубот;
  • Нудење услуги од програмата на лојалност;
  • Посветеност, педантност и темелност во извршување на работните обврски;
  • Спроведување на политиката на приватност и одлуките на менаџментот;
  • Оддржување позитивни и професионални работни односи со претпоставените и менаџментот;

 

Аплицирајте со испраќање на Ваше CV и задолжително наведете за кој автомат клуб аплицирате на следниот мејл: