• Ολοι οι εγγεγραμμένοι παίκτες γίνονται αυτόματα μέλη του προγράμματος VIP Club.
  • Οι παίκτες χωρίς κατάθεσης δεν λαμβάνουν πόντους.
  • Οι πόντοι κερδίζονται παίζοντας μόνο στα συγκεκριμένα μηχανήματα.
  • Δεν είναι δυνατή η πάγια μεταφοράς πόντων από έναν λογαριασμό σε άλλο.
  • Η μεταφορά πόντων μπορεί να είναι έως 72 ώρες.
  • Δεν υπάρχει μέγιστο όριο για τη συλλογή πόντων.
  • Οι πόντοι δεν μπορούν να ανταλλάσσονται ή να μεταφέρονται σε λογαριασμούς άλλων παικτών.
  • Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να ακυρώσει ή να αναστείλει το Πρόγραμμα πίστης VIP σε γενικό επίπεδο ή σε συγκεκριμένο παίκτη εάν υπάρχουν καταχρήσεις, καθώς και να αλλάξει τους κανόνες και τις προϋποθέσεις και να προσαρμόσει την κατάσταση των πόντων των εγγεγραμμένων μελών.