• Сите регистрирани играчи стануваат членови на нашата ВИП Клуб програма автоматски.
  • Играчите без депозит не добиваат поени.
  • Поените се стекнуваат со играње на игри на среќа на одредени апарати.
  • Поените не можат да се префрлаат од една на друга сметка.
  • Префрлањето на поените може да биде и до 72 часа.
  • Не постои максимален лимит за собирање на поени.
  • Поените не можат да се тргуваат или префрлаат на други сметки на други играчи.
  • Операторот го заддржува правото на промена, откажување или суспендирање на ВИП Програмата на лојалност на генерално ниво или на одреден играч доколку има злоупотреби, како и промена на правилата и условите и прилагодување на состојбата на поените на регистрираните членови.