• Të gjithë lojtarët e regjistruar bëhen anëtar të programit tonë VIP Club automatikisht.
  • Lojtarët me pa depozitë nuk marrin pikë.
  • Pikët fitohen duke luajtur lojëra të fatit në slot makinat të caktuara.
  • Pikat nuk mund të transferohen nga një llogari në tjetrën.
  • Transferimi i pikëve mund të jetë deri në 72 orë.
  • Nuk ka kufi maksimal për mbledhjen e pikave.
  • Pikat nuk mund të tregtohen ose transferohen në llogaritë e lojtarëve të tjerë.
  • Operatori rezervon të drejtën të ndryshojë, anulojë ose pezullojë Programin e Besnikërisë VIP në nivelin e përgjithshëm ose në një lojtar specifik nëse ka abuzime, si dhe të ndryshojë rregullat dhe kushtet dhe të rregullojë statusin e pikave të anëtarëve të regjistruar.