A luan me përgjegjësi?

Në këtë rast duhet të dini që:

  • Lojërat janë paligjshme dhe ndaluara për personat nën 18 vjeç.
  • Luajtja e lojërave të fatit duhet të jetë një hobi dhe argëtim, në mënyrë që të mos bëhen të varur.
  • Është e rëndësishme që duke luajtur dhe investuar në lojëra çdo lojtare , nuk rrezikon gjendjen e tij financiare.

Masat paraprake

  • Mos merrni rreziqe! Kufizoni kohën dhe finance tuaja për të luajtur.
  • NUK luani nën ndikimin e alkoolit ose narkotikëve të tjerë.
  • Mos prisni që lojërat e fatit t'ju sjellin shumë para ose lehtësim të borxhit.
  • Mos huazoni finance për të luajtur lojëra të fatit.
  • Mos luani me paratë që ju duhen për shpenzimet shtëpiake.

Luaj me përgjegjësi

Kumar është një lojë ku lojtari investon vullnetarisht dhe ku kthimi i investimit nuk është i garantuar. Fitimi ose humbja është gjithashtu e rastësishme.