Дали играте одговорно?

Во овој случај треба да знаете дека:

  • Игрите на среќа се нелегални и забранети на лицата под 18 години.
  • Играњето игри на среќа треба да биде хоби и забава, за да не прересне во зависност.
  • Важно е играњето и вложувањето во игри не треба да го доведе играчот во ризик и исто така да не ја доведе неговата финансиска состојба во ризик.

Мерки на претпазливост

  • НЕ ризикувајте! Ограничете ги Вашето време и финансиите за играње.
  • НЕ играјте под дејство на алкохол или други опојни дроги.
  • Не очекувајте дека играњето игри на среќа ќе Ви донесат многу пари или подмирување на долговите.
  • Не позајмувајте пари за играње на игри на среќа.
  • Не играјте со парите кои Ви се потребни за трошоците за домаќинство.

Играјте одговорно

Коцкањето е игра каде што играчот доброволно вложува и каде враќањето на влого не е гарантирано. Исто така добивката или загубата е случајна.