Задачи и работни обврски:

  • Љубезен пречек и послужување на клиенти;
  • Ги информира клиентите околу производите и услугите
  • Оддржување на уреден и чист бар, автомати и рулет
  • Водење евиденција на потрошена роба
  • Нудење услуги од програмата на лојалност 
  • Посветеност, педантност и темелност во извршување на работните обврски;
  • Спроведување на политиката на приватност и одлуките на менаџментот;
  • Оддржување позитивни и професионални работни односи со претпоставените и менаџментот;
  •  

Аплицирајте со испраќање на Ваше CV и задолжително наведете за која позиција и за кој автомат клуб аплицирате на следниот мејл: