Задачи и работни обврски:

  • Оддржување на уреден и чист автомат клуб / деловна просторија и влез;
  • Евиденција на потрошен материјал поврзан со хигиена;
  • Посветеност, педантност и темелност во извршување на работните обврски;
  • Спроведување на политиката на приватност и одлуките на менаџментот;
  • Оддржување позитивни и професионални работни односи со претпоставените и менаџментот;

 

Аплицирајте со испраќање на Ваше CV и задолжително наведете за која позиција и за кој автомат клуб аплицирате на следниот мејл: