МATCH PLAY 300 ЗА 600

Merrni DY HERË  më shumë!
Luaj në SYNOTtip CLUB dhe për 300 dinarë ju merrni 600 për të luajtur.

Dy herë më shumë argëtim për paratë e tua.

Oferta është për klube lojrash elektronike në:
Kicevo
Prilep
Negotino
Veles
Kriva Palanka
Probishtip
Berovo
Bosilovo
Pehcevo
Petrovec
Rankovce
Makedonski Brod
Gratsko
Miravci
Bogdanci

Vetëm në automatet Synot.
*oferta vlen për një numër të kufizuar lojtarësh.

SYNOTtip CLUB  - Është më i mirë të luash sesa të shikosh!