МATCH PLAY 300 ЗА 600

Merrni DY HERË  më shumë!
Luaj në SYNOTtip CLUB dhe për 300 dinarë ju merrni 600 për të luajtur.

Dy herë më shumë argëtim për paratë e tua.

Oferta është për klube lojrash elektronike në:

Veles
Bosilovo
Berovo
Pehcevo
Gratsko
Miravci
Makedonski Brod
Negotino
Probishtip
Kriva Palanka
Sky Hotel
Novo Selo

Vetëm në automatet Synot.
*oferta vlen për një numër të kufizuar lojtarësh.

SYNOTtip CLUB  - Është më i mirë të luash sesa të shikosh!