МATCH PLAY 300 ЗА 600

Добиј ДУПЛО повеќе!
Играј во SYNOTtip CLUB и за твоите 300 денари добиваш 600 за играње.

Дупло повеќе забава за твоите пари.

Понудата се однесува за автомат клубовите во:

Велес
Босилово
Берово
Пехчево
Градско
Миравци
Македонски Брод
Неготино
Пробиштип
Крива Паланка
Sky Hotel
Ново Село

Само на Synot апаратите.
*понудата се однесува на ограничен број на играчи.

SYNOTtip CLUB – подобро е да се игра отколку да се гледа!